Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยทางเว็บไซต์ westufabetm7.com ได้มีการนำข้อบังคับ และเงื่อนไขตามมาตรฐานสากล มาใช้งานภายในเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อกำหนดในการใช้บริการของทางเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเสียหายจากการใช้งาน และไม่ละเมิดข้อตกลงที่ทางเว็บได้มีการกำหนดไว้ โดยนักพนันหรือผู้ใช้บริการ ควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียด

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

  1. คุณสมบัติผู้ใช้บริการ : สิ่งที่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ควรมีในการใช้งานของเว็บไซต์ westufabetm7.com คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และในการสมัครสมาชิก จะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง หากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ : เว็บไซต์ westufabetm7.com มีนโยบายใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่มีการนำข้อมูลไปแชร์ต่อบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด และยังจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เป็นอย่างดี
  3. ข้อบังคับการใช้บริการ : ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ของการใช้บริการเว็บ westufabetm7.com ที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ข้อบังคับใน การเดิมพัน การชำระเงิน การถอนเงิน จะมีการระบุข้อบังคับที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  4. สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับ : ทางเว็บไซต์ westufabetm7.com มีสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการทุกกรณี
  5. สถานะสมาชิก : สมาชิกทุกท่านควรจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานของทางเว็บ westufabetm7.com อย่างเคร่งครัด หากท่านใดทำการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้งาน สถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกทันที
  6. การปรับเปลี่ยนข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ westufabetm7.com มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนข้อบังคับตามความเหมาะสม โดยสามารถทำได้ทุกเวลาตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อตกลงทางกฎหมาย : สิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ westufabetm7.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บทั้งหมด โดยทางเว็บได้มีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งาน โดยการนำไปคัดลอก หรือนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเว็บมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย
  8. ระบบการติดต่อ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางเว็บ เพื่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการได้ที่ contact@westufabetm7.com
  9. ละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ที่ทางเว็บ westufabetm7.com ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน หากพบว่าผู้ใดละเมิดข้อตกลง ทางเว็บมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  10. การยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ที่ใช้บริการของทางเว็บไซต์ westufabetm7.com ถือเป็นการยอมรับกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน

You may have missed